Johansens Planteskole - Skovplanter
Betula pubescens (Dunbirk)

Vokseplads Lysåbent voksested med en fugtig, sur og næringsfattig jordbund.
Løv Grågrønne med rundtakket kant.
Højde Op til 20 m.
Form Opret stivgrenet vækst. Oval krone.
Blomst
 
Beskrivelse
Dunbirk er egnet som indblandingsart og som hjælpetræart, typisk på lidt fugtige lokaliteter i skovbryn, læ- og vildtplantninger. Frøene spises om vinteren af småfugle.


Alder/Størrelse Mulige provenienser
Alder Størrelse
1/0 30-60
1/1+ 40-100
   
Truust F.793
 

Johansens Planteskole - Skovplanter · Johansens Planteskole · Damhusvej 103 · Brøndsted · 7080 Børkop · Tlf +45 75 86 62 22 · Fax +45 75 86 93 08 · salg@johansens-planteskole.dk