Den lille vildtplantning

Vildtplantning og småbiotoper

Hvis en lille vildtplantning anlægges i forbindelse med landskabets småbiotoper, bør remisen mindst være 2000 m2 for at tiltrække vildt. Remisen her består af et ydre læ med frugtbærende buske.

Indenfor er der bunddækkende buske med spredte løvtræer og holme af nåletræer til reder og vinterskjul. Den inderste lysning, med kløver og græs, kan evt. suppleres med en stribe majs og fodermarvskål.

Se billede i stort format