Den store vildtplantning

Helårsremise med vinterdækning

Har man som her mulighed for at afse 5-10.000 m2 kan man skabe en remise, der kan huse en bestand fasaner og evt. råvildt hele året. Her er det ideelt, hvis remisen kan placeres i forlængelse af et vandhul, så vildtet udover læ også har vand. Undgå da at plante høje løvtræer omkring vandhullet, da de skygger og kaster blade i vandet.

Remisens fodpose (hæk) består yderst af 2 rækker roser, som camouflerer de bagvedstående nåletræer. Plante- og rækkeafstand for roserne er 1,25 x 1,5 m. Nåletræerne - den egentlige lægiver - topkappes i en højde af 2 m. Ca. 3 m længere inde er plantet 1 - 2 rækker højere løvtræsbuske. Dette giver en tagformet facon så vinden presses op over remisen.

Plante- og rækkeafstand mellem buskene er 1,5 x 1,5 m. Kernen i remisen består at rød- og sitkagran, plantet med en afstand på 2 x 2 m. Kernen er delt i to for at skabe et foderspor i midten.