Jagtteknisk remise

Vildtplantning og jagtteknik

Hvis de jagttekniske forhold i vildtplantning skal tilgodeses, skal remisen opbygges så fuglene tvinges til at lette fra midten af remisen, og op over et område med store træer. Endvidere skal remisen vende således, at fuglenes drivretning vil være hen over opflyvningsarealet og mod en nærliggende skov, mose eller et levende hegn. På den måde får man under jagten høje og gode fugle.

Remisens fodpose (hæk) består yderst af 1 - 2 rækker roser, dernæst 1 - 2 rækker rød- eller sitkagran, der topkappes ved en højde på ca. 2 m. Inderlæet består inderst af 2 rækker hurtigt voksende løvtræer, som f.eks poppel eller rødel. Højden af træerne tvinger her fuglene i vejret når de letter. Det åbne areal kan evt. plantes med spredte løvtræer. Den todelte kerne, med fodermark i midten, består af rød- og sitkagran. Endelig består opflyvningsarealet af tætte løvtræsbuske, som f.eks. hvid eller rød snebær eller rød kornel, der er plantet passende mellemrum, så vildtet har mulighed for at lette.