Læplantning

Sådan tæmmes vinden

Læplantningens formål er at beskytte et afgrænset område mod kraftig blæst, hvirvler og vindnedslag, både i forbindelse med bebyggelse, trafik og åbent land.

De primære faktorer for en god læeffekt er læhegnets højde og hulprocent. Som tommelfingerregel yder læplantningen en effektiv beskyttelse mod vinden indtil en afstand, der er 5 gange højden af læhegent. En anden vigtig faktor er længden af læhegnet. Indtil længden er mindst 50 gange højden, vil en fordobling af hegnslæng- den give en firedobling af det beskyttede areal. Af mindre betydning er læhegnets bredde og profil. Et bredere hegn giver en bedre trivsel, højdevækst, tæthed og holdbarhed. Profilen bør være flosset eller savtakket for at undgå hvirvler og vindnedslag. Placeringen af læhegnet afhænger af den fremherskende vind, der bør være vinkelret på beplantningen. Endvidere bør plantevalget afstemmes efter jordbundsforholdene og det landskabsmæssige udseende.