Markhjørne

Tilplantning af markhjørne

Den lille vildtplantnings primære formål er at sikre vildtet læ og dækning, når det færdes over det åbne landskab. Det er hovedsagligt markhjørner, områder ved grus- og mergelgrave, grøfter og skråninger, der kan omdannes til en lille vildtplantning.

I disse vildtplantninger bør der udelukkende anvendes lave løvtræsbuske, men ønsker man alligevel at bruge nåletræer til kernen, bør de topkappes ved en højde på ca. 2 m. I denne vildtplantning udnyttes et eksisterende levende hegn bag markhjørnet til at afgrænse remisen. Yderst, mod marken, er der plantet 2 rækker roser med en plante-og rækkeafstand på 1,25 x 1,5 m, og de lægivende buske bag roserne består af havntorn. Buskene op mod det levende hegn består her af hvid snebær og syren. Kernen i midten er tilplantet med rød- og sitkagran. 

Klik her for at se en illustration til udprintning.