Vindhastighed

Vindhastighed omkring læplantninger

Læplantninger kan også skabe læ i lodret udstrækning i en størrelsesorden på 3 - 4 gange lægiverens egen højde.

Her vises vindhastighederne omkring en ca. 2 m høj læskærm med ca. 50% hulareal. Vindhastigheden på 5 m/sek i 2 m højde foran læplantningen, forekommer 16 m bag lægiveren først i 4 m højde.

Vindhastigheden på 5 m/s i 2 m højde foran lægiveren, vil først optræde igen 16 m bag lægiveren i 4 m højde.