Vindretningen

Vindretningens betydning for læzonen

Læzonen afhænger af vindens retning på læplantningen. Hvis vindretningen på lægiveren er vinkelret bliver læzonen maksimal.

Mindre afvigelser fra den vinkelrette vindretningen har dog ringe betydning, og selvom vindretningen er parallel til læhegnet er der en begrænset læeffekt indtil 5 gange højden af lægiveren på begge sider af hegnet.