1 / 2 2 / 2
Udskriv

Acer platanoides

Spidsløn

Alder Størrelse
1/1+ 60-100
1/0+ 30-60
Bregentved F.794
Laugesen FP.650
Makro 314, PL
Norddeutsches Tiefland
Vokseplads Veldrænet.
Løv Store grønne 5 lappede blade. Gule høstfarver.
Højde Op til 25 m.
Form Træ med uregelmæssig kroneform.
Blomst
 
Beskrivelse
Anvendes til skov og landskabsplantninger.
Bregentved F.794
Bevoksningen er en del af Grevindeskoven ved Bregentved. Den er anlagt i 1937, og den kårede del udgør 0,68 ha. Bevoksningen er udvalgt til vedproduktion. Afkom herfra er meget velegnet til plantning på alle lokaliteter, hvor det kan anbefales at plante spidsløn.
Laugesen FP.650
Frøplantagen er opbygget med plustræer fra Ulvehale skov på Møn, med fokus på sundhed og vækstkraft. Bevoksningen er kåret fænotypisk som kvalificeret til værn og læ.
Makro 314, PL
Norddeutsches Tiefland
Afkom af bevoksninger i det nordlige Tyskland.

Landskabsplanter

Søg produktnavn 
 1/45  2/45  3/45  4/45  5/45  6/45  7/45  8/45  9/45  10/45  11/45  12/45  13/45  14/45  15/45  16/45  17/45  18/45  19/45  20/45  21/45  22/45  23/45  24/45  25/45  26/45  27/45  28/45  29/45  30/45  31/45  32/45  33/45  34/45  35/45  36/45  37/45  38/45  39/45  40/45  41/45  42/45  43/45  44/45  45/45
Acer campestre: Navr
Acer platanoides: Spidsløn
Alnus glutinosa: Rødel
Amelancier canadensis: Bærmisbel (lav type)
Amelancier spicata: Bærmisbel (opret type)
Aronia melanocarpa: Storbladet surbær
Betula pendula: Vortebirk
Betula pubescens: Dunbirk
Carpinus betulus: Avnbøg
Cornus sanguinea: Rød kornel
Corylus avellana: Hassel
Crataegus monogyna: Engriflet hvidtjørn
Euonymus europaeus: Benved
Hippophae rhamnoides: Havtorn / Sandtorn
Lonicera ledebourii: Californisk gedeblad
Lonicera xylosteum: Dunet gedeblad
Malus sargentii: Sargentæble
Malus sylvestris: Skovæble / Vildæble
Physocarpus opulifolius: Blærespiræa
Populus trichocarpa OP42 : Vestamerikansk balsampoppel
Prunus cerasifera: Mirabel
Prunus padus: Alm. Hæg
Prunus spinosa: Slåen
Pyrus communis: Vild pære
Quercus petraea: Vintereg
Rhamnus catharticus: Vrietorn
Rhamnus frangula: Tørst
Ribes alpinum: Fjeldribs
Rosa canina: Hunderose
Rosa dumalis: Blågrøn rose
Rosa multiflora: Mangeblomstret rose
Rosa pimpinellifolia: Klitrose
Rosa rubiginosa: Æblerose
Rosa rugosa: Hybenrose
Salix caprea: Seljepil
Salix cinerea: Gråpil
Salix pentandra: Femhannet pil
Salix viminalis: Båndpil
Sambucus nigra: Alm. hyld
Sorbus aucuparia: Alm. Røn
Sorbus mougeotii: Seljerøn / Sølvrøn
Symphoricarpus chenaultii: Rød snebær
Symphoricarpus chenaultii 'Hancock': Lav rød snebær
Syringa vulgaris: Alm. syren
Viburnum opulus: Kvalkved