1 / 2 2 / 2
Udskriv

Aesculus hippocastanum

Hestekastanje

Alder Størrelse
2/0+ 30-80
DK
Vokseplads Trives i fuld sol.
Løv Mørkegrønne, 5-7 fingrede.
Højde Op til 25m.
Form Stort træ med tæt og bred krone.
Blomst Hvide blomster med gullige til rødlige pletter. Blomsterstanden er 20-30cm høje, og blomstringen finder sted i maj og juni. Frugten er pigget, og indeholder 1-3 kastanier.
 
Beskrivelse
Frugten har tidligere være brugt som vinterfoder til husdyr. I dag plantes den blandt andet i dyreparker, for at give vinterfoder til hjortevildtet.
DK

Løvtræer til skov

Søg produktnavn 
 1/13  2/13  3/13  4/13  5/13  6/13  7/13  8/13  9/13  10/13  11/13  12/13  13/13
Acer platanoides: Spidsløn
Acer pseudoplatanus: Ær / Ahorn
Aesculus hippocastanum: Hestekastanje
Alnus glutinosa: Rødel
Betula pendula: Vortebirk
Betula pubescens: Dunbirk
Fagus sylvatica: Bøg
Populus trichocarpa OP42 : Vestamerikansk balsampoppel
Prunus avium: Fuglekirsebær
Quercus petraea: Vintereg
Quercus robur: Stilkeg
Quercus rubra: Rødeg
Tilia cordata: Småbladet lind