1 / 3 2 / 3 3 / 3
Udskriv

Betula pubescens

Dunbirk

Alder Størrelse
1/0 30-60
1/1+ 40-100
Truust F.793
Vokseplads Lysåbent voksested med en fugtig, sur og næringsfattig jordbund.
Løv Grågrønne med rundtakket kant.
Højde Op til 20 m.
Form Opret stivgrenet vækst. Oval krone.
Blomst
 
Beskrivelse
Dunbirk er egnet som indblandingsart og som hjælpetræart, typisk på lidt fugtige lokaliteter i skovbryn, læ- og vildtplantninger. Frøene spises om vinteren af småfugle.
Truust F.793
Bevoksningen Truust F.793 er anlagt i 1965 og er på 0,19 ha. Den er kåret til værn og læ, og anbefales til dette formål i hele Danmark. Kåringen er bland andet sket på bagrund af stammeform og sundhed. Den formodes at være af dansk oprindelse.

Løvtræer til skov

Søg produktnavn 
 1/13  2/13  3/13  4/13  5/13  6/13  7/13  8/13  9/13  10/13  11/13  12/13  13/13
Acer platanoides: Spidsløn
Acer pseudoplatanus: Ær / Ahorn
Aesculus hippocastanum: Hestekastanje
Alnus glutinosa: Rødel
Betula pendula: Vortebirk
Betula pubescens: Dunbirk
Fagus sylvatica: Bøg
Populus trichocarpa OP42 : Vestamerikansk balsampoppel
Prunus avium: Fuglekirsebær
Quercus petraea: Vintereg
Quercus robur: Stilkeg
Quercus rubra: Rødeg
Tilia cordata: Småbladet lind