1 / 3 2 / 3 3 / 3
Udskriv

Fagus sylvatica

Bøg

Alder Størrelse
2/0+ 80-120
2/0+ 50-80
2/0+ 30-80
2/0+ 30-50
Bregentved Haslev Orned F.529
DTU Lyngby Avenuen F.596
Forstamt Eutin Sonderher, DE
Haderslev Midtskov F.692
Knuthenborg F.739
Sigtehaven F.547
Sihlwald, Schweiz
Stenderup Nørreskov F.579
Vokseplads God ikke for svær eller for let jordbund med en afbalanceret vandtilgængelighed, og gerne med et højt kalkindhold.
Løv Mørkegrønne læderagtige og ovale med hel og bølget rand.
Højde
Form Tæt bredt hvælvet krone. Tydeligt gennemgående stamme. Udpræget skyggetræ.
Blomst
 
Beskrivelse
Meget anvendt skovtræ. Er både stormfast og vindstærk og kan blandes med langt de fleste løv- og nåletræsarter. Kan være følsom overfor forårsnattefrost. Hare og musebid er til stor gene i anlægsfasen.
Bregentved Haslev Orned F.529
Bevoksningen er anlagt i 1927. Plantematerialets oprindelse er Tjekkoslovakiet. Proveniensen er kendetegnet ved dens hurtige ungdomsvækst og rette stamme. Kåringen omfatter 3,4 ha, som er kåret til vedproduktion.
DTU Lyngby Avenuen F.596
Etableret i 1950 med materiale fra Sihlwald ved Zürich i Schweiz. Planterne er i planteskolen udvalgt på bagrund af stammernes rethed. Proveniensen er kendetegnet ved en meget lige stammer og høj tilvækst. Udspringet er tidligt sammenlignet med oprindeligt danske provenienser.

Denne proveniens er særligt velegnet til produktion af kvalitetstræ. Det tidlige udspring kan give vanskeligheder på udsatte lokaliteter.

Forstamt Eutin Sonderher, DE
Haderslev Midtskov F.692
Bevoksningen er anlagt i 1888, og formodes at være af oprindeligt dansk materiale. Afkommet er ikke afprøvet i proveniensforsøg. Kåringen til vedproduktion er begrundet af bevoksningens fremtoning.
Udspringstidspunktet er senere end de hollandske og schweizske provenienser. Dermed er der mindre risiko for frostskader i foråret.

Knuthenborg F.739
Bevoksningen er anlagt i 1895, og er på i alt 6,34 ha. Den er kåret i kategorien "Udvalgt til vedproduktion", og formodes at være af oprindelig dansk afstamning.
Sigtehaven F.547
Sihlwald, Schweiz
Bevoksningen Truust F.782 er anlagt i 1999 og er på 1,28 ha. Udgangsmaterialet stammer fra F.2 Gråsten, og er oprindeligt dansk. Den er kåret til vedproduktion samt til værn og læ.
Stenderup Nørreskov F.579

Løvtræer til skov

Søg produktnavn 
 1/13  2/13  3/13  4/13  5/13  6/13  7/13  8/13  9/13  10/13  11/13  12/13  13/13
Acer platanoides: Spidsløn
Acer pseudoplatanus: Ær / Ahorn
Aesculus hippocastanum: Hestekastanje
Alnus glutinosa: Rødel
Betula pendula: Vortebirk
Betula pubescens: Dunbirk
Fagus sylvatica: Bøg
Populus trichocarpa OP42 : Vestamerikansk balsampoppel
Prunus avium: Fuglekirsebær
Quercus petraea: Vintereg
Quercus robur: Stilkeg
Quercus rubra: Rødeg
Tilia cordata: Småbladet lind