1 / 3 2 / 3 3 / 3
Udskriv

Abies alba

Alm. Ædelgran

Alder Størrelse
2/1s 12-20
Kronjylland Bækkelund FP.242
Vokseplads Kan trives på såvel lerjorde som tørre fattige sandjorde. Man bør dog ikke plante i nedbørsfattige egne, gerne 800 mm/år.
Løv Mørkegrønne afrundede nåle. Knopperne er ikke dækket af harpiks.
Højde Op til 47.
Form Smal og kegleformet krone.
Blomst Koglerne er cylinderformede og bliver 12-15cm.
 
Beskrivelse
Kronjylland Bækkelund FP.242
Bækkelund FP242 er på 5 ha og anlagt i 1982 med podekviste fra 25 plustræer. Alle pulstræerne stammer fra Calabrien proveniensen, som er af italiensk afstamning. Udvælgelsen skete på bagrund af et dansk proveniensforsøg, som var anlagt på 7 lokaliteter i Danmark. I forsøgene viste Calabrien-proveniensen 70 % mere volumen ved 43 års alderen end forsøgsgennemsnittet. Ydermere var den også den sundeste.
Der er ikke foretaget eller planlagt genetisk tynding i plantagen, da man ønsker at bibeholde den genetiske variation i afkommet. Det vurderes at denne proveniens er den bedst egnede til produktion af ædelgran i Danmark. Den er kåret som kvalificeret til vedproduktion.

Nåletræer

Søg produktnavn 
 1/20  2/20  3/20  4/20  5/20  6/20  7/20  8/20  9/20  10/20  11/20  12/20  13/20  14/20  15/20  16/20  17/20  18/20  19/20  20/20
Abies alba: Alm. Ædelgran
Abies bornmülleriana: Tyrkisk ædelgran
Abies fraseri: Frasergran
Abies grandis: Kæmpegran
Abies nordmanniana: Nordmannsgran
Abies procera: Nobilis
Chamaecyparis lawsoniana: Grøn cypres
Larix decidua: Europæisk lærk
Larix eurolepis: Hybridlærk
Larix kaemferi: Japansk lærk
Picea abies: Rødgran
Picea omorika: Søjlegran
Picea pungens glauca: Blågran
Picea sitchensis: Sitkagran
Pinus contorta: Klitfyr
Pinus mugo: Alm. bjergfyr
Pinus nigra: Østrigsk fyr
Pinus sylvestris: Skovfyr
Pseudotsuga menziesii viridis: Douglasgran
Thuja plicata: Kæmpethuja