1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6
Udskriv

Abies nordmanniana

Nordmannsgran

Alder Størrelse
2/2 15-30
2/1s 12-20
3/0+ 12-25
Ambrolauri Nikordsminda
Ambrolauri Tlugi
Apsheronsk / Mezmai
Berritzgaard F.665
Borjomi Tadzrici
Silkeborg Nordskov FP.259
Sunosa
Tuse Næs, Mosemark skov FP251
Tversted F.527
Ussinggård F721
Vokseplads Ikke specifikke, men tåler ikke dårlig dræing.Frostfølsom, især overfor forårsnattefrost.
Løv Mørkegrønne skinnende nåle.
Højde Op til 25 m.
Form Bred kegleformet vækst
Blomst
 
Beskrivelse
På grund af sin mørkegrønne farve og gode egenskaber til at beholde nålene efter fældning, anvendes arten næsten udelukkende til juletræs- eller pyntegrøntsproduktion. Det rette proveniensvalg er dog afgørende for juletræsudbyttet.
Ambrolauri Nikordsminda
Ambrolauri Tlugi
Ambrolauri / Tlugi er en skovpart på 8.000 ha. Arealet med nordmandsgran ligger på en nordskråning mellem 1.140 og 1.600 meter over havet.

Gennem årene er Ambrolauri / Tlugi den mest benyttede proveniens til dyrkning af juletræer. I proveniens-forsøg udmærker den sig med det største høstudbytte, samt stabilt udbytte set over en årrække. Den er relativt langsomt voksende, har sent udspring, og særligt på de lidt bedre jorde giver Ambrolauri gode juletræsudbytter. Bevoksningerne i Ambrolauri / Tlugi danner grundlag for langt de fleste danske nordmannsgran frøkilder.
Apsheronsk / Mezmai
Skovdistriktet Apsheronsk ligger i Nordkaukasus og er på 115.000 ha. Mezmai er den sydøstligste del af distriktet, og ligger i læ at bjergene for klimapåvirkningerne fra Sortehavet. Dette betyder at der kan måles vintertemperature ned til -35⁰ C. De kolde temperaturer på voksestedet har betydet at afkom fra Apsheronsk/Mezmai er meget vinterhårdfør, også under danske forhold. Den er derfor velegnet i udsatte juletræsplantager.

Ud over at være vinterhårdfør udmærker Apsheronsk/Mezmai sig ved at have en god skudopbygning med fremadstillede nåle. Nålene på træerne i Apsheronsk er lidt kortere end i Ambrolauri, men man ved endnu ikke hvordan jordbund og gødningsforhold i Danmark vil påvirke nålelængden.

Apsheronsk/Mezmai indgår endnu ikke i afsluttede proveniensforsøg, men de seneste års færdige juletræer viser både gode grenvinkler og nålefarve.

Berritzgaard F.665
Borjomi Tadzrici
Borjomi er et Georgisk skovdistrikt på ca. 3600 ha, som ligger 1.200-1.900 meter over havet. Tadzrici er en skovpart i den sydlige del af distriktet. Tadzrici-proveniensen udmærker sig ved næsten vandrette grenvinkler, god skudform, samt fremadrettede nålestilling. I 1999 og 3 år frem blev der etableret et dansk feltforsøg, hvori Tadzrici indgik. Resultaterne bekræftede at Tadzrici er den bedst egnede af de Borjomi-provenienser som indgik i forsøget.

Frø fra området er blevet benyttet i Danmark med gode resultater gennem mange år. Som eksempel formoder man at modermaterialet til Tversted F.526 og F.527 har sin oprindelse i Borjomi.

Silkeborg Nordskov FP.259
Frøplantagen er på 3,2 ha og etableret i 1993, med materiale fra 78 plustræer fra Tversted (F.526 og F.527) og 16 plustræer af afkom fra F.525 Uggerby. Oprindeligt er materialet fra Borshomi.

Silkeborg Nordskov FP.259 er resultatet af et stort arbejde med forbedring af genetikken i nordmannsgranfrø til juletræsproduktion. Først og fremmest ved de udvalgte plustræer, og dernæst den genetisketynding, som bliver foretaget i plantagen. På nuværende tidspunkt er op mod 25 % af de oprindelige kloner fjernet fra plantagen. Man forventer at fortsætte tyndingen indtil de 20 bedste af de oprindelige 94 kloner står tilbage. Tyndingen er særligt målrettet forbedring af juletræsudbyttet og nålefastheden efter høst. Frøplantagen er kåret til frøavl til juletræer og pyntegrønt, og vurderes som særligt egnet til disse formål.
Sunosa
Tuse Næs, Mosemark skov FP251
Borjomi-afstamning. Etableret med udgangspunkt i plustræer fra Tversted. Tuse Næs, Mosemark skov FP251 er ikke tyndet lige så hårdt som Silkeborg FP259, hvilket giver større genetisk variation i materialet. Udbytterne menes at være forbedre i forhold til udgangsmaterialet.
Tversted F.527
Frøbevoksningen blev oprindeligt anlagt omkring år 1900, med frø fra Borshomi - det er altså en 1. generationsbevoksning. Det er bevist at Tversted springer ud ca. samtidigt med Ambrolauri, og det er konstateret at afkommet vil have juletræskvalitet på samme niveau som Ambrolauri. Der er i bevoksningen udvalgt plustræer, som er forældre til frøplantagerne FP.251 Mosemark og FP.259 Silkeborg Nordskov. Før 1992 optrådte der ædelgran-hybrider i afkommet fra Tversted, men problemet er nu løst ved at fjerne alle ældelgraner i en radius af 500m.
Ussinggård F721

Juletræer

Søg produktnavn 
 1/9  2/9  3/9  4/9  5/9  6/9  7/9  8/9  9/9
Abies bornmülleriana: Tyrkisk ædelgran
Abies fraseri: Frasergran
Abies nordmanniana: Nordmannsgran
Abies procera: Nobilis
Picea abies: Rødgran
Picea omorika: Søjlegran
Picea pungens glauca: Blågran
Pinus contorta: Klitfyr
Pinus mugo: Alm. bjergfyr