1 / 1
Udskriv

Picea omorika

Søjlegran

Alder Størrelse
2/2 20-40
2/1s 15-30
Djursland F.500
Vokseplads Har ikke specifikke jordbundskrav.
Løv Mørkegrønne med hvid underside.
Højde Op til 20 m.
Form Slank opret vækstform.
Blomst
 
Beskrivelse
Anvendes kun begrænset til vedproduktion og som pyntegrøntsart.
Djursland F.500
Bevoksningen er udvalgt til vedproduktion.

Nåletræer

Søg produktnavn 
 1/20  2/20  3/20  4/20  5/20  6/20  7/20  8/20  9/20  10/20  11/20  12/20  13/20  14/20  15/20  16/20  17/20  18/20  19/20  20/20
Abies alba: Alm. Ædelgran
Abies bornmülleriana: Tyrkisk ædelgran
Abies fraseri: Frasergran
Abies grandis: Kæmpegran
Abies nordmanniana: Nordmannsgran
Abies procera: Nobilis
Chamaecyparis lawsoniana: Grøn cypres
Larix decidua: Europæisk lærk
Larix eurolepis: Hybridlærk
Larix kaemferi: Japansk lærk
Picea abies: Rødgran
Picea omorika: Søjlegran
Picea pungens glauca: Blågran
Picea sitchensis: Sitkagran
Pinus contorta: Klitfyr
Pinus mugo: Alm. bjergfyr
Pinus nigra: Østrigsk fyr
Pinus sylvestris: Skovfyr
Pseudotsuga menziesii viridis: Douglasgran
Thuja plicata: Kæmpethuja