Værd at vide

Skovdyrkerne – tidligere kendt som ”Skovdyrkerneforeningerne”

Der findes 6 lokale afdelinger af Skovdyrkerne, der dækker hele landet. Mere end en trediedel af Danmarks næsten 20.000 skovejere har valgt en Skovdyrkerne som deres samarbejdspartner. Skovdyrkernes medlemskreds spænder vidt, fra det mindste medlem, der blot har en enkelt hektar skov eller juletræer til det største skovbrug på mere end 1000 hektar.

Skovdyrkerforeningerne er en fleksibel samarbejdspartner, der tilbyder løsningsmodeller fra totalløsninger til enkelte delydelser. Således tilbydes individuel rådgivning og hjælp ved tilskudsansøgning, pasning af skov og juletræskulturer, salg af træprodukter, pyntegrønt, juletræer og planter.

Se mere her


Naturstyrelsen - tidligere kendt som "Skov- og Naturstyrelsen"

Naturstyrelsen er den overordnede myndighed for skov og natur i hele Danmark og udfører regeringens miljø- og naturpolitik inden for hele naturområdet. Herunder hører områder:

• Beskyttelse, pleje og genopretning af natur
• Drift og administration af Statens skov- og naturarealer (Statsskovdistrikterne)
• Myndighedsopgaver i privatskovbruget (fx tilskud til skovrejsning mv.)

Se mere her