Vildtplantning

Terrænpleje vedligeholder og udbygger et terræns muligheder for at rumme vildt. Under den direkte terrænpleje, hører plantning af vildtremiser i det åbne land.

Det er oftest fasan, agerhøne, ringdue, hare og råvildt man sigter til, når man etablerer en vildtremise. Det er vigtigt, at man opstiller en klar målsætning for sin vildtremise inden plantning. Skal den opbygges således, at den primært tager jagttekniske hensyn, kan den kombineres med anden produktion, f.eks skov, pyntegrønt/juletræer osv.

For at tiltrække vildtet bør remisen mindst være 2000m2. Har man mulighed for at afse 5-10.000 m2 er det muligt at skabe en remise, der kan huse en bestand af fasaner og evt. råvildt hele året. Generelt er det vigtigt at fastholde princippet om, at lukke solen ind og holde vinden ude, og at variere plantesammensætningen mest muligt således at der skabes rigeligt læ, skjul og fodermuligheder for vildtet.

De følgende 4 vildtplantningsmodeller opfylder disse krav og giver hver en beskrivelse af opbygning og bestanddele.